I - GÓI CÁP QUANG FPT HỘ GIA ĐÌNH

CÁP QUANG FPT

HỘ GIA ĐÌNH
Vnđ 168
000 /Tháng
 • Tốc Độ Down/Up: 22Mbps
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi (*)
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Băng Thông Quốc Tế 3Mbps
 • Giá Khuyến Mãi: 168.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
22Mbps

CÁP QUANG FPT

HỘ GIA ĐÌNH
Vnđ 178
000 /Tháng
 • Tốc Độ Down/Up: 35Mbps
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi (*)
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Băng Thông Quốc Tế 3Mbps
 • Giá Khuyến Mãi: 178.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
35Mbps

CÁP QUANG FPT

HỘ GIA ĐÌNH
Vnđ 214
000 /Tháng
 • Tốc Độ Down/Up: 50Mbps
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi (*)
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Băng Thông Quốc Tế 6Mbps
 • Giá Khuyến Mãi: 214.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
50Mbps

CÁP QUANG FPT

HỘ GIA ĐÌNH
Vnđ 273
000 /Tháng
 • Tốc Độ Down/Up: 65Mbps
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi (*)
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Băng Thông Quốc Tế 6Mbps
 • Giá Khuyến Mãi: 273.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
65Mbps

II - GÓI CÁP QUANG FPT DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO TỪ FPT TELECOM:

Theo Lộ Trình Quy Hoạch Băng Thông INTERNET của FPT Teleocom Từ 17/9/2019. FPT Telecom sẻ Quy Hoạch lại Băng Kết Nối Internet Của Quý Khách Hàng Là Doanh Nghiệp theo chương trình “Nâng Băng Thông Giá Cước Không Đổi” Từ FPT Telecom. Từ Ngày 1/10/2019 Toàn bộ KHg là Doanh Nghiệp – Cá Nhân Đã và đăng ký mới Dịch Vụ của FPT Telecom Sẻ được tham gia Chương Trình “Nâng Băng Thông ước Không đổi”

CÁP QUANG FPT

DOANH NGHIỆP
Vnđ 800
000 /Tháng
 • Tốc Độ Down/Up: 100Mbps
 • Miễn Phí Lắp Đặt, 1 IP Tĩnh (*)
 • Trang Bị Miễn Phí Modem Wifi Dual Band(*)
 • Băng Thông Quốc Tế 10Mbps
 • Giá Khuyến Mãi: 800 .000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
100Mbps

CÁP QUANG FPT

NHÀ HÀNG - QUÁN CAFE
Vnđ 800
000 /Tháng
 • Tốc Độ Down/Up: 100Mbps
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Gói Truyền Hình FPT & K+ (*)
 • Trang Bị Miễn Phí Gateway, Unifi AC Lite, Đầu Thu HD (*)
 • Băng Thông Quốc Tế 10Mbps
 • Giá Khuyến Mãi: 800 .000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
100Mbps

CÁP QUANG FPT

DOANH NGHIỆP
Vnđ 2,000
000 /Tháng
 • Tốc Độ Down/Up: 150Mbps
 • Miễn Phí Lắp Đặt, 1IP Tĩnh + 4IP Router (*)
 • Trang Bị Miễn Phí Moderm Vigor 2925 + Unifi AC Lite (*)
 • Băng Thông Quốc Tế 12Mbps
 • Giá Khuyến Mãi: 2.000 .000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
150Mbps

CÁP QUANG FPT

DOANH NGHIỆP
Vnđ 8,000
000 /Tháng
 • Tốc Độ Down/Up: 200Mbps
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi (*)1IP Tĩnh + 8 IP Router
 • Trang Bị Miễn Phí Moderm Vigor 300B (*)
 • Băng Thông Quốc Tế 18Mbps
 • Giá Khuyến Mãi: 8.000.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
200Mbps
TÔNG ĐÀI ĐĂNG KÝ MẠNG FPT
>