I - GÓI CƯỚC 2 DỊCH VỤ COMBO INTERNET FPT - TRUYỀN HÌNH FPT

TRUYỀN HÌNH FPT

HỘ GIA ĐÌNH
Vnđ 195
000 /Tháng
 • Tốc Độ INTERNET Down/Up: 22Mbps
 • 170 kênh truyền hình HD 4K
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Kho Film HD, Youtube, Karaoke...
 • Miễn phí lắp đặt, modem wifi (*)
 • Miễn phí đầu thu 4K FPT (*)
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO

TRUYỀN HÌNH FPT

HỘ GIA ĐÌNH
Vnđ 214
000 /Tháng
 • Tốc Độ INTERNET Down/Up: 35Mbps
 • 170 kênh truyền hình HD 4K
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Kho Film HD, Youtube, Karaoke...
 • Miễn phí lắp đặt, modem wifi (*)
 • Miễn phí đầu thu 4K FPT (*)​
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO

TRUYỀN HÌNH FPT

HỘ GIA ĐÌNH
Vnđ 260
000 /Tháng
 • Tốc Độ INTERNET Down/Up: 50Mbps
 • 170 kênh truyền hình HD 4K
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Kho Film HD, Youtube, Karaoke...
 • Miễn phí lắp đặt, modem wifi (*)
 • Miễn phí đầu thu 4K FPT (*)
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO

TRUYỀN HÌNH FPT

HỘ GIA ĐÌNH
Vnđ 319
000 /Tháng
 • Tốc Độ INTERNET Down/Up: 65Mbps
 • 170 kênh truyền hình HD 4K
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Kho Film HD, Youtube, Karaoke...
 • Miễn phí lắp đặt, modem wifi (*)
 • Miễn phí đầu thu 4K FPT (*)
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO
TÔNG ĐÀI ĐĂNG KÝ MẠNG FPT

II- GÓI CƯỚC 3 DỊCH VỤ COMBO INTERNET FPT - TRUYỀN HÌNH FPT và K+

TRUYỀN HÌNH FPT

HỘ GIA ĐÌNH
Vnđ 255
000 /Tháng
 • COMBO TRUYỀN HÌNH FPT VÀ TRUYỀN HÌNH K+
 • 170 kênh truyền hình + 4 Kênh K+
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Kho Film HD, Youtube, Karaoke...
 • Miễn phí lắp đặt, modem wifi (*)
 • Miễn phí đầu thu 4K FPT (*)
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO K+

TRUYỀN HÌNH FPT

HỘ GIA ĐÌNH
Vnđ 273
000 /Tháng
 • COMBO TRUYỀN HÌNH FPT VÀ TRUYỀN HÌNH K+
 • 170 kênh truyền hình + 4 Kênh K+
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Kho Film HD, Youtube, Karaoke...
 • Miễn phí lắp đặt, modem wifi (*)
 • Miễn phí đầu thu 4K FPT (*)​
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO K+

TRUYỀN HÌNH FPT

HỘ GIA ĐÌNH
Vnđ 312
000 /Tháng
 • COMBO TRUYỀN HÌNH FPT VÀ TRUYỀN HÌNH K+
 • 170 kênh truyền hình + 4 Kênh K+
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Kho Film HD, Youtube, Karaoke...
 • Miễn phí lắp đặt, modem wifi (*)
 • Miễn phí đầu thu 4K FPT (*)
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO

TRUYỀN HÌNH FPT

HỘ GIA ĐÌNH
Vnđ 379
000 /Tháng
 • COMBO TRUYỀN HÌNH FPT VÀ TRUYỀN HÌNH K+
 • 170 kênh truyền hình + 4 Kênh K+
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Kho Film HD, Youtube, Karaoke...
 • Miễn phí lắp đặt, modem wifi (*)
 • Miễn phí đầu thu 4K FPT (*)
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO

III - COMBO INTERNET FPT - TRUYỀN HÌNH FPT HỘ KINH DOANH

TRUYỀN HÌNH FPT

HỘ KINH DOANH
Vnđ 312
000 /Tháng
 • COMBO TRUYỀN HÌNH FPT VÀ TRUYỀN HÌNH K+
 • 170 kênh truyền hình + 4 Kênh K+
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Kho Film HD, Youtube, Karaoke...
 • Miễn phí lắp đặt, modem wifi (*)
 • Miễn phí đầu thu 4K FPT (*)
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO

TRUYỀN HÌNH FPT

HỘ KINH DOANH
Vnđ 379
000 /Tháng
 • COMBO TRUYỀN HÌNH FPT VÀ TRUYỀN HÌNH K+
 • 170 kênh truyền hình + 4 Kênh K+
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Kho Film HD, Youtube, Karaoke...
 • Miễn phí lắp đặt, modem wifi (*)
 • Miễn phí đầu thu 4K FPT (*)
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO

TRUYỀN HÌNH FPT

HỘ KINH DOANH
Vnđ 800
000 /Tháng
 • COMBO TRUYỀN HÌNH FPT VÀ TRUYỀN HÌNH K+
 • 170 kênh truyền hình + 4 Kênh K+
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Kho Film HD, Youtube, Karaoke...
 • Miễn phí lắp đặt, modem wifi (*)
 • Miễn phí đầu thu 4K FPT (*)
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO

TRUYỀN HÌNH FPT

HỘ KINH DOANH
Vnđ 800
000 /Tháng
 • COMBO TRUYỀN HÌNH FPT VÀ TRUYỀN HÌNH K+
 • 170 kênh truyền hình + 4 Kênh K+
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Kho Film HD, Youtube, Karaoke...
 • Miễn phí lắp đặt, modem wifi (*)
 • Miễn phí đầu thu 4K FPT (*)
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO
>